جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1392/06/171450
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1391/03/02680
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1390/06/02590