جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1396/09/182000
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1392/06/171450
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1391/03/02680
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1390/06/02590