دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
112تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 500mg1391/07/191000
112تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 500mg1390/06/22880