يکشنبه 6 خرداد 1397    |    Sunday, May 27, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مولتي ديلي (Multi daily)
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مکمل
مصرف در حاملگی
NR
تركيبات
Vitamin A 3000 IU (Daily Value 60%)
Vitamin C = 60 mg (Daily Value100%)
Vitamin D3 400IU (Daily Value100%)
Vitamin E 30IU (Daily Value100%)
Thiamin = 1.5 mg (Daily Value100%)
Riboflavin = 1.7 mg (Daily Value100%)
Niacin = 20 mg (Daily Value100%)
Vitamin B6 = 2 mg (Daily Value100%)
Folic Acid = 400mcg (Daily Value100%)
Vitamin B12 = 6mcg (Daily Value100%)
Pantothenic Acid = 10 mg (Daily Value100%)
Calcium = 450 mg (Daily Value45%)
Iron = 18 mg (Daily Value100%)
Zinc = 15 mg (Daily Value100%)
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی