جمعه 31 فرودين 1397    |    Friday, April 20, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آيرونورم (Ironorm)
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مکمل
کاربرد دارو
مکمل آهن
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی