جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گلوکوزامين (Glucosamine)
اشکال دارویی
    500mg, 750mg : کپسول
    500mg, 750mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مکمل
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی