شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ففول (Fefol)
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مکمل
کاربرد دارو
درمان کم خوني
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی