سه شنبه 26 دي 1396    |    Tuesday, January 16, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم منيزيوم روي ويتامين د3 (Calcium magnesium zinc with D3)