دوشنبه 1 آبان 1396    |    Monday, October 23, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم منيزيوم روي ويتامين د3 (Calcium magnesium zinc with D3)