چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
روواتينکس (Rowatinex)
اشکال دارویی
    50mg : پرل
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
دفع سنگهاي ريز از کليه .
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی