پنجشنبه 3 خرداد 1397    |    Thursday, May 24, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ونوگل (Venogol)
اشکال دارویی
    30g : پماد موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
در درمان واريس سطحي و عميق وريدي ، ادم پاها ، فلبيت و هموروئيد و به عنوان برطرف کننده درد و حس سنگيني وريد هاي ساق پا کاربرد دارد .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
گليکوزيدهاي تري ترپني اسين مهمترين ماده موثر گياه شاه بلوط هندي هستند که داراي اثر ضد ترشحات و سفت کننده عروقي هستند . شواهد متعددي اثر بخشي عصاره شاه بلوط را در کاهش فعاليت آنزيم هاي ليروزومال گزارش کرده اند.
موارد منع مصرف
ناشناخته است
نحوه مصرف
روزي سه بار در موضع ماليده شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
ناشناخته است
عوارض جانبي
ناشناخته است
تركيبات
حاوي 38 ميلي گرم عصاره خشک گياه شاه بلوط هندي در هر گرم مي باشد که بر حسب 7.6mg اسين در هر گرم پماد استاندارد شده
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی