شنبه 5 خرداد 1397    |    Saturday, May 26, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
والي فلور (Valiflor)
اشکال دارویی
    600mg SC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
در اضطراب و بي خوابي هاي ناشي از آن ، بي قراري و به عنوان يک داروي سداتيو هيپنوتيک کاربرد دارد . همچنين در اسپاسم هاي گوارشي ناشي از استرس هاي عصبي موثر واقع مي شود.
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
ممنوع است
مكانيزم اثر دارو
عصاره ريشه ريزوم سنبل الطيب با اتصال به گيرنده هاي گابا ، آدنوزين ، باربيتورات و بنزوديازپين موجب آثار آرام بخش عصبي مي شود ، عصاره تام آبي و الکلي اين گياه به گيرنده هاي گابا A تمايل نشان مي دهند .
موارد منع مصرف
امور نيازمند هوشياري ، در نارسايي کبدي ، بارداري و شيردهي
نحوه مصرف
به عنوان آرام بخش روزي 2 بار و هر بار 1 قرص ، به عنوان خواب آور ، 1 تا 2 قرص نيم ساعت قبل از خواب و در درمان اسپاسم هاي گوارشي 1 قرص دوبار در روز مصرف شود. لازم به ذکر است که شروع اثر اين قرص ممکن است سريع نبوده و با تاخير بروز کند .
تداخل مصرف با ساير داروها
موجب تشديد آثار داروهاي آرام بخش مي شود ، با داروهاي ضد تشنج تداخل کرده و موجب تشديد اثرات MAO مي شود .
عوارض جانبي
سردرد ، تحريک پذيري ، بي خوابي ، مقادير زياد : برادي کاردي ، آريتمي ، کاهش حرکات روده اي مي شود ، آسيب کبدي از موارد نادري است که گزارش شده است.
تركيبات
حاوي 100mg عصاره ريشه و ريزوم سنبل الطيب و 30 ميلي گرم عصاره گل ساعتي است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی