يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
والريک (Valeric)
اشکال دارویی
    120ml : شربت
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
در درمان بي خوابي ، دلهره ، افسردگي ، اضطراب ، ضعف اعصاب ، عصبانيت و خستگي روحي.
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
ممنوع است
مكانيزم اثر دارو
عصاره گياه سنبل الطيف با اتصال به گيرنده هاي گابا ، آدنوزين ، باربيتورات ها و بنزوديازپين موجب آثار تسکين بخش عصبي مي شود. عصاره تام آبي و الکلي اين گياه به گيرنده گابا A تمايل نشان مي دهند ولي ترکيبات شيميايي موثر در اين زمينه مشخص نيست .
موارد منع مصرف
کودکان ، کارهايي که نيازمند هوشياري است ، بارداري و شير دهي
نحوه مصرف
يک پيمانه نيم ساعت قبل از خواب در صورت لزوم يک تا دو پيمانه در روز مصرف شود ، قبل از مصرف شيشه دارو را تکان دهيد .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف توام با نمک هاي آهن ممکن است باعث کاهش جذب آهن شود که مربوط به پلي فنل هاي محلول در آب موجود در عصاره سنبل الطيب و بادرنجبويه است .
عوارض جانبي
خواب آلودگي.
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
سردرد ، تحريک پذيري و بي خوابي در مقادير زياد : برادي کاردي ، آريتمي و کاهش حرکات روده اي مي شود . آسيب کبدي نيز در موارد نادري گزارش شده.
تركيبات
حاوي 15% عصاره ريشه و روزوزوم سنبل الطيب ، 5% عصاره برگ بادرنجبويه است
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. پرهيز از انجام کارهاي نيازمند به هوشياري و دقت بعد از مصرف دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی