پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397    |    Thursday, April 26, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
والرين (Valerian)
اشکال دارویی
    350mg : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
در تنش هاي عصبي ، اضطراب و بي خوابي کاربرد دارد.
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
ممنوع است.
مكانيزم اثر دارو
عصاره گياه سنبل الطيف با اتصال گيرنده هاي گابا ، آدنوزين ، باربيتورات ها و بنزوديازپيني موجب آثار آرام بخش عصبي مي شود عصاره تام آبي و الکلي اين گياه به گيرنده هاي گابا A تمايل نشان مي دهد ولي ترکيب شيميايي موثر آن در اين زمينه مشخص نيست .
موارد منع مصرف
کودکان ،قبل از انجام اموري که به هشياري نياز دارد ، بارداري و شيردهي .
نحوه مصرف
روزي 3 بار هر بار 1 تا 2 کپسول ، براي مشاهده آثار ضد اضطراب دارو حداقل 4-2 هفته زمان لازم است .
تداخل مصرف با ساير داروها
سبب تشديد ساير داروهاي آرام بخش مي شود ،
مصرف توام با داروهاي ضد تشنج احتمال دارد تداخل ايجاد نمايد ،
مصرف همزمان با نمک هاي آهن سبب کاهش جذب آهن مي شود.
عوارض جانبي
سردرد ، تحريک پذيري ، بي خوابي ،
مقادير زياد : برادي کاردي ، آريتمي ، کاهش حرکات روده اي .
آسيب کبدي در موارد نادري گزارش شده .
تركيبات
حاوي 350mg پودر ريشه ريزوزوم سنبل الطيف است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی