دوشنبه 28 خرداد 1397    |    Monday, June 18, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
توسيگل (Tussigol)
اشکال دارویی
    - : قطره خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
درمان سرفه ، برونشيت ، سياه سرفه ، رفع التهاب هاي مخاط مجاري تنفسي ، خلط آور.
مصرف در حاملگی
X
نحوه مصرف
بالغين و کودکان بزرگتر از 6 سال : سه بار در روز ، هر بار 20 قطره در کمي آب ريخته و مصرف مي شود.
در کودکان زير 6 سال 10-5 قطره سه بار در روز توصيه شده .
تركيبات
هر ميلي ليتر از دارو حاوي 50 ميلي گرم اسانس انسيون و 250 ميلي گرم عصاره مايع آويشن است که بر حسب 1-7/0 ميلي گرم تيمول در هر ميلي ليتر استاندارد شده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی