چهارشنبه 30 بهمن 1398    |    Wednesday, February 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيمکس (Thymex)
اشکال دارویی
    30ml : قطره خوراکي
    120ml : شربت
    - : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
درمان سرفه ، رفع التهاب هاي مخاط مجاري تنفسي ، خلط آور.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
افراد بزرگتر از 12 سال : سه بار در روز ، هر بار دو قاشق مرباخوري مصرف مي شود.
کودکان 6-12 سال : سه بار در روز ، هر بار يک قاشق مرباخوري مصرف مي شود.
کودکان 2-6 سال : سه بار در روز ، هر بار يک قاشق چاي خوري مصرف مي شود.
کودکان زير 2 سال : دو بار در روز هر بار نصف قاشق چايخوري مصرف مي شود.
تركيبات
حاوي 4/0% عصاره الکلي و سرشاخه هاي گلدار آويشن باغي ، اين شربت حاوي حداقل 15/0 ميلي گرم درصد تيمول است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی