پنجشنبه 31 خرداد 1397    |    Thursday, June 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سنالين7.5 (Senaline 7.5)
اشکال دارویی
    500mg SC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
درمان يبوست هاي غير انسدادي ، يبوست هاي مزمن و يا در مقادير تعيين شده به عنوان مسهل.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بالغين : به عنوان ملين : يک تا دو قرص و به عنوان مسهل : دو تا چهار قرص ، شب ها مصرف مي شود.
کودکان 6-12 سال : نصف دوز بالغين مصرف مي شود.
نكات پرستاري هنگام تجويز
اثر اين دارو پس از 6-8 ساعت شروع مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی