جمعه 1 تير 1397    |    Friday, June 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سناگل (Senagol)
اشکال دارویی
    60mg : شربت
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
اين دارو در يبوست هاي غير انسدادي و يبوست هاي مزمن کودکان کاربرد دارد.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
کودکان 12-6 ساله ، 5/1-1 قاشق مربا خوري يکبار يا حداکثر دوبار در روز و در کودکان 6-3 ساله 1-5/0 قاشق مربا خوري يکبار يا حداکثر دوبار در روز توصيه مي شود.
تركيبات
حاوي عصاره تغليظ شده نيام سنا است که بر حسب 8.8mg سنوزيد هاي A, B در هر 5ml استاندارد شده است به منظور قابل تحمل کردن مصرف آن در کودکان مواد طعم دهنده و شکلاتي به آن اضافه شده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی