چهارشنبه 2 خرداد 1397    |    Wednesday, May 23, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سدامين (Sedamin)
اشکال دارویی
    - : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
به عنوان آرام بخش و خواب آور مصرف مي شود.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
روزي 2 بار هر بار 1 تا 2 کپسول با کمي آب ميل شود.
تركيبات
هر کپسول حاوي 530mg گرانول فرآوري شده پودر ريشه سنبل الطيف است که بر حسب 1-5/0 درصد اسانس در هر 100 گرم استاندارد شده.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی