جمعه 4 خرداد 1397    |    Friday, May 25, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سنکل (Sankol)
اشکال دارویی
    30ml : قطره خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
دفع سنگهاي مجاري ادراري ، تسکين دردهاي کليوي و عفونتهاي مجاري ادراري.
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
ممنوع است
مكانيزم اثر دارو
ترکيبات موثر موجود در گياهان مورد استفاده در قطره سنکل حاوي آثار مدر و شل کننده عضلات صاف مجاري ادراري هستند که خروج سنگ را تسهيل کرده و اثر ضد اسپاسم ايجاد مي کند عصاره رازيانه علاوه بر افزايش جريان ادرار سبب افزايش ترشح سديم در ادرار نيز مي شود.
موارد منع مصرف
بارداري و شيردهي
نحوه مصرف
3 بار در روز ، هر بار 50-60 قطره در يک فنجان آب سرد ريخته و بعد از غذا مصرف مي شود.
طول مدت درمان براي موارد حاد تا يک ماه مي باشد. براي پيشگيري از تشکيل مجدد ، هر ماه به مدت يک هفته 30 قطره 2-3 بار در روز مصرف مي شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با ساير داروهاي مدر سبب تشديد آثار اين داروها و در نتيجه اختلال آب الکتروليت مي شود. با توجه به حضور دانه رازيانه در ترکيب اين دارو ، احتمال تداخل با داروهاي متابوليزه شونده به وسيله سيستم سيتوکروم P450 وجود دارد.
عوارض جانبي
از دست دادن آب و الکتروليت ( در مصرف طولاني مدت ) ، آلبومينوري، هماچوري، نفريت.
تركيبات
حاوي 25% عصاره رازيانه ، 5/12% عصاره دانه زيره سبز ، 5/12% عصاره برگ بو ، 5/12 % عصاره دم گيلاس ، 5/12% عصاره کامل ذرت ، 5/12% عصاره ميوه خارخاسک و 5/12% تخم خربزه است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی