چهارشنبه 30 بهمن 1398    |    Wednesday, February 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سامي لاکس (Samilax)
اشکال دارویی
    550mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
به عنوان ملين و مسهل جهت درمان يبوست کاربرد دارد ، همچنين در تخليه معده در موارد لزوم مانند راديولوژي مصرف مي شود.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بزرگسالان به عنوان ملين 1 تا 2 قرص در روز و به عنوان مسهل 2 تا 3 قرص به صورت يکجا مصرف شود ، مقدار مصرف در کودکان بالاي 6 سال نصف دوز بزرگسالان است .
تركيبات
حاوي برگ هاي سنا معادل 7.5mg سنوزوئيد تام β و اسانس زيره است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی