سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
موسيليوم ( پيسيليوم) (Mucylium [Psyllium])
اشکال دارویی
    10g, Strawberry Flavor, Orange Flavor, Banana Flavor : پودر
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی