چهارشنبه 30 خرداد 1397    |    Tuesday, June 19, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مينتاژل (Mintagel)
اشکال دارویی
    15g : ژل موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
درمان کچلي انگشتان پا و کشاله ران ، از بين بردن خارش و سوزش محل گزيدگي حشرات.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
2-3 بار در روز روي موضع ماليده مي شود.
عوارض جانبي
واکنش افزايش حساسيت.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی