چهارشنبه 2 خرداد 1397    |    Wednesday, May 23, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
منتازين (Menthazin)
اشکال دارویی
    500mg Chew : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
ضد نفخ ، آنتي اسيد ، مسکن دستگاه گوارشي.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
روزانه 3-6 بار و هر بار 1-2 قرص مکيده يا جويده مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی