شنبه 2 تير 1397    |    Friday, June 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لاگزاريسين (Laxaricin)
اشکال دارویی
    60ml : محلول خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
به عنوان مسهل براي آمادگي قبل از اعمال جراحي و مطالعات راديولوژي .
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
انسداد روده ، زنان حامله ، حساسيت به روغن کرچک.
نحوه مصرف
بالغين : 15 -60ml بصورت يکجا شب قبل از راديوگرافي يا عمل جراحي .
کودکان بزرگتر از 2 سال : 5-15ml بصورت يکجا شب قبل از راديوگرافي يا عمل جراحي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. مصرف آن بايد حدوداً 12 ساعت قبل از انجام راديوگرافي يا عمل جراحي باشد و بعد از مصرف دارو ، بيمار بايد از خوردن غذا اجتناب نمايد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی