دوشنبه 3 ارديبهشت 1397    |    Sunday, April 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاميل (Kamil)
اشکال دارویی
    30g : کرم موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
درمان التهاب پوستي ، خشکي و ترکهاي پوست ، آزردگي هاي پوستي ناشي از خراش و بريدگي هاي سطحي.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
2-4 بار در روز روي پوست ماليده شود.
عوارض جانبي
درماتيت تماسي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی