جمعه 4 خرداد 1397    |    Friday, May 25, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
هربي لاکس (Herbilax)
اشکال دارویی
    290mg : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
به عنوان ملين و مسهل.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بالغين : به عنوان ملين 2 کپسول و به عنوان مسهل 10 کپسول يکجا با دو ليوان آب .
کودکان بزرگتر از 6 سال : بعنوان ملين يک کپسول در روز مصرف شود. مصرف مقادير زياد آب ( 6-8 ليوان در روز ) در هنگام مصرف اين دارو ضروري است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی