دوشنبه 4 تير 1397    |    Sunday, June 24, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
جين جيتون (Gingiton)
اشکال دارویی
    365mg : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
ضد تهوع ، پيشگيري از بيماري مسافرت .
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
کودکان زير 6 سال
نحوه مصرف
بالغين و کودکان بزرگتر از 6 سال : 2 کپسول نيم ساعت قبل از شروع مسافرت و سپس هر 4 ساعت يکبار ، 2 کپسول مصرف شود.
عوارض جانبي
واکنش هاي آلرژيک در افراد حساس به اين دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی