دوشنبه 28 خرداد 1397    |    Monday, June 18, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گارليک (Garlic)
اشکال دارویی
    15ml : قطره خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
درمان هيپرتانسيون ، افزايش چربي خون ، ديابت غير وابسته به انسولين ، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبوز .
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
1-3 بار در روز ، هر بار 10 قطره به همراه غذا يا آب ميوه مصرف مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی