چهارشنبه 30 بهمن 1398    |    Wednesday, February 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گارلت (Garlet)
اشکال دارویی
    570mg SC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
کاهنده فشار خون ، چربي خون ، تصلب شرائين ، پيشگيري از ترومبوز .
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بالغين : 1-2 قرص ، سه بار در روز بعد از غذا مصرف مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی