دوشنبه 7 خرداد 1397    |    Monday, May 28, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گارسين (Garcin)
اشکال دارویی
    SC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
درمان هيپرتانسيون ، پائين آورنده چربي خون ، ديابت وابسته به انسولين ، تصلب شرائين ، پيشگيري از ترمبوز.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بالغين : سه بار در روز ، هر بار يک قرص با کمي آب مصرف مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی