چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اپيلين (Epilin)
اشکال دارویی
    50gr : کرم موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
موبر ، آنتي هيرسوتيسم ، رفع پر مويي و موهاي زائد
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
طول دوره درمان 2 ماه مي باشد، ماه اول روزي يک مرتبه و ماه دوم دو روز يک بار استفاده مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی