چهارشنبه 1 فرودين 1397    |    Wednesday, March 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بخور اکاليپتوس (Eucalyptus inhaler)
اشکال دارویی
    - : محلول استنشاقي
    50gr : پودر
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
رفع نشانه هاي سرماخوردگي و احتقان سينه ، ضد عفوني کننده ، ضد ويروس .
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی