شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دروزيل (Drosil)
اشکال دارویی
    - : قطره خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
ضد سرفه و خلط آور
مصرف در حاملگی
NR
تركيبات
حاوي عصاره هيدروالکلي قسمت هاي هوايي گياه آويشن باغي است که هر ميلي ليتر آن محتوي حدود 40% ميلي گرم تيمول است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی