شنبه 2 تير 1397    |    Friday, June 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دينه کارميناتيف (Dineh carminatif)
اشکال دارویی
    55g : پودر
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
برطرف نمودن نفخ ناشي از سوء هاضمه و دل پيچه هاي ناشي از نفخ.
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
مجموعه گياهان و روغن هاي فرار موجود در فرآورده کارميناتيف دينه به علت اثر تحريک مخاطي موجب ازدياد ترشح آنزيم هاي گوارشي ، تقويت حرکات پرستيالتيک و افزايش ترشحات صفراوي مي گردد.
موارد منع مصرف
زخم معده ، اختلالات شديد گوارشي ، جراحي سيستم گوارشي ، خونريزي گوارشي .
در حاملگي ، عادت ماهيانه و شيردهي با احتياط مصرف شود.
نحوه مصرف
بالغين : 1-2 قاشق مرباخوري از پودر را همراه با غذا ( بصورت ادويه ) و يا در نصف ليوان آب جوش کاملاً مخلوط کرده و ميل نمايند.
کودکان کمتر از 12 سال : نصف ميزان بالغين مصرف شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
احتمال تداخل اين فرآورده با داروهاي متابوليزه شونده به وسيله سيستم سيتوکروم P450 کبدي ، مسددهاي کانال کلسيمي و سيزاپرايد وجود دارد .
عوارض جانبي
در افراد حساس ممکن است موجب بروز واکنش هاي حساسيتي شود .
تركيبات
حاوي 20% دانه رازيانه ، 20% برگ نعناع ، 15% دانه زيره سياه ، 15% دانه انسيون ، 15% دانه گشنيز ، 10% دانه زيره سبز ، 5% برگ بادرنجبويه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی