جمعه 7 ارديبهشت 1397    |    Friday, April 27, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سينارکول (Cynarchol)
اشکال دارویی
    450mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
به عنوان افزايش دهنده ترشح صفرا و دفع آن همچنين کاهش دهنده کلسترول خون کاربرد دارد . اين فرآورده در نارسايي اعمال کبد ، هيپر کلسترومي ،هيپرليپيدمي و تصلب الشرائين و نارسايي هضم ناشي از کمبود ترشح صفرا با منشاء کبدي به کار مي رود .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
گياه کنگر فرنگي داراي آثار افزايش دهنده ترشحات صفرا و دفع آن است ، کلسترول و چربي خون را کاهش مي دهد و فعاليت ضد سمي کبد را تقويت و عوارض ناشي از سوء هضم را برطرف مي کند .
موارد منع مصرف
ناراحتي هاي شديد کبدي مثل تنگي و انسداد مجاري صفراوي ، يرقان انسدادي و هپاتيت حاد ويروسي منع مصرف دارد.
تداخل مصرف با ساير داروها
ناشناخته است .
عوارض جانبي
در دوزهاي بالا ممکن است موجب اسهال شود .
تركيبات
از برگ هاي گياه کنگر فرنگي تهيه شده است هر قرص داراي 450 ميلي گرم عصاره خشک اين گياه است که معادل 20mg اسيد کلروژنيک است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی