پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397    |    Thursday, April 26, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کراتاگوس (Crataegus)
اشکال دارویی
    30ml : قطره خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
گشاد کننده عروق کرونر و پائين آورنده فشار خون ، درمان نارسايي خفيف قلبي و زيادي فشار خون.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
ابتدا 60-70 قطره ، 3بار در روز به مدت 3-4 روز ، سپس 25 قطره ، 3 بار در روز مصرف مي شود.
قطره با کمي آب رقيق شده و مصرف مي شود.
عوارض جانبي
تهوع ، خستگي ، تعريق ، بثورات جلدي روي پوست ، براديکاردي و دپرسيون تنفسي در مصرف مقادير زياد دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی