شنبه 30 تير 1397    |    Saturday, July 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سينامول (Cinnamole)
اشکال دارویی
    30ml : دهانشويه
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
اين دهان شويه به عنوان ضد عفوني کننده و برطرف کننده بوي دهان مصرف مي شود.
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد.
مكانيزم اثر دارو
مواد موجود در گياهاني که تهيه دهان شويه سينامول به کار رفته اند و داراي خواص ضد ميکروب ، ضد قارچ و ضد ويروس بوده که اثر يکديگر را تقويت مي کنند . همچنين بي حس کننده موضعي بوده و خاصيت ضد عفوني اين فرآورده را تقويت مي کنند.
هل موجود در اين دارو با مواد آروماتيک خود بوي دهان را کاملاً از بين مي برد.
موارد منع مصرف
در انسداد روده و ايلئوم ، التهاب گوارشي و دردهاي شکمي ناشناخته ، خونريزي مقعد و به علت نامشخص.
نحوه مصرف
روزي 3 مرتبه پس از مسواک زدن ، هر بار 25-20 قطره از آن در نصف ليوان آب سرد ريخته و دهان شويه و غرغره شود.
تركيبات
50% عصاره هيدرو الکلي غنچه و گل ميخک ، 40% عصاره هيدروالکلي پوست ساقه دارچين و 10% عصاره هيدروالکلي ميوه هايي که بر حسب 68-56 ميلي گرم اورژنول در هر 5ml استاندارد شده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی