پنجشنبه 31 خرداد 1397    |    Thursday, June 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کپکس (Capex)
اشکال دارویی
    - : پماد موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
اين کرم به عنوان ضد درد و گرفتگي ماهيچه در ناحيه شانه ، بازو و ستون فقرات کاربرد دارد .
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
مورد خاصي از وجود عارضه در اين دوران گزارش نشده.
مكانيزم اثر دارو
اثر فارماکولوژيک فلفل قرمز را بيشتر به کاپسائيسين موجود در آن نسبت مي دهند. کاپسائسين يک ماده محلول در چربي است که روي گيرنده هاي انتهاي نورون هاي حس درد قرار گرفته و با تحريک آنها موجب تخليه نورون از ماده P( که در انتقال درد موثر است) مي شود.
همچنين مواد موثر موجود در فلفل قرمز موجب آزاد شدن اندروفين ها در موضع مورد استعمال و برطرف شدن درد مي شوند.
در اين گياه ساليسيلات ها نيز حضور دارند که شبيه آسپرين عمل مي کنند . مصرف موضعي عصاره فلفل قرمز در کاهش درد عصب سه قلو نيز موثر است.
موارد منع مصرف
پوست هاي زخمي ، افراد حساس به فلفل و کودکان زير 6 سال .
نحوه مصرف
روزي 4-1 بار روي محل دردناک ماليده شود و درمان را تا 2 هفته ادامه دهيد.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان فراورده هاي موضعي حاوي عصاره فلفل قرمز با داروهاي مهار کننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين ممکن است موجب تشديد عارضه سرفه اين داروها شود .
عوارض جانبي
استعمال موضعي اين کرم ممکن است در چند روز اول موجب بروز درد و سوزش خفيف شود که موقتي بوده در موارد نادر ممکن است حساسيت از نوع Urtikanelles exanthema ( کهير مانند ) بروز کند .
تركيبات
کرم کمپلکس حاوي عصاره ميوه فلفل قرمز است که بر اساس 58/0-42/0 ميلي گرم کپساي سنوئيد در هر گرم استاندارد شده.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی