شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کالاندولا (Calendula)
اشکال دارویی
    15mg : پماد موضعي
    15mg : کرم موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
درماتيت آلرژيک ، سوختگي ادراري نوزادان ، آزردگي هاي جلدي ناشي از خراش ها و بريدگي هاي سطحي ، خشکي و ترک پوست ، گزيدگي حشرات ، پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي .
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
پس از تميز نمودن پوست ، روزي سه تا چهار بار به مقدار کافي بر روي پوست ماليده شود.
تركيبات
5/1% عصاره تام گل هاي هميشه بهار معادل 100 ميلي گرم کارتنوئيد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی