يکشنبه 6 خرداد 1397    |    Saturday, May 26, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بيلي ناستر (Bilineaster)
اشکال دارویی
    15ml : قطره خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
در درمان زردي نوزادان و موارد مشابه که بيلي روبين خون بالا رفته باشد .
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
با احتياط و زمان شير دادن به نوزاد را کوتاه کنيد.
مكانيزم اثر دارو
شيرخشت حاوي مانيتول (60-40% ) ، ساکاروز ، دکستروز ، فروکتوز و پلي ساکاريدهاي متعدد است . مانيتول به عنوان مهمترين ماده موثر آن به مقدار بسيار کمي از دستگاه گوارش جذب مي شود و در روده باعث اسهال اسموتيک مي شود . اين خاصيت مانيتول احتمالاً موجب مي شود ايزومرهاي نوري و ساختماني بيلي روبين که تحت تاثير نور ايجاد شده يا از طريق چرخه متابوليسم وارد روده شده ، از طريق مدفوع دفع و در نتيجه سطح سرمي بيلي روبين کاهش يابد.
نحوه مصرف
5 قطره ، سه بار در روز استفاده شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
تداخلي از مصرف اين فراورده با ساير داروهاي مورد استفاده در زردي نوزادان (مانند شزبت فنوباربيتال) گزارش نشده است.
مصرف اين فرآورده همراه نور درماني اثر سينرژيسم دارد و به کاهش بيلي روبين کمک مي کند .
عوارض جانبي
اسهال ، نفخ و صدا در شکم
تركيبات
قطره بيلي ناستر از عصاره آبي مان شيرخشت و از گياه Cotoneaster discdor تهيه شده ، هر ميلي ليتر از اين قطره حاوي 300 ميلي گرم مانيتول ( ماده موثر شير خشت ) است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی