شنبه 2 تير 1397    |    Friday, June 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آنتي ميگرن (Antimigraine [Antimigren])
اشکال دارویی
    30ml : قطره خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
حمله هاي ميگرني (پيشگيري و درمان ) ، سردردهايي با منشا عصبي
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
ممنوع است .
مكانيزم اثر دارو
ضد درد (عصاره رازيانه ) ، اثرات آرام بخش عصبي با اتصال گيرنده هاي گابا ، آدنوزين ، باربيتورات و بنزوديازپيني (عصاره سنبل الطيب ) ، مضعف CNS ( عصاره بادرنجبويه ) ، ضد درد مشابه ساليسيلات (پوست بيد ).
موارد منع مصرف
بار داري و شيردهي ، کودکان ، در هنگام رانندگي و امور نيازمند هوشياري ، آسم ، حساسيت به اسيد استيل ساليسيليک، زخمهاي حاد گوارشي ، هموفيلي ، نقرس.
نحوه مصرف
30 تا 40 قطره در يک فنجان آب سرد ( به محض شروع اولين آثار حمله ميگرني )، تکرار مصرف دارو پس از يک ساعت ( در صورت لزوم ) ، جهت پيشگيري از حمله ميگرني و سردرد مي توان صبح و شب دستور فوق را تکرار نمود.
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثر داروهاي آرام بخش ، کاهش جذب آهن در مصرف توام دارو با نمک هاي آهن (مانند فروس سولفات)، احتمال تداخل با داروهايي که متابوليسم آنها کبدي است، احتمال تداخل با داروهاي تيروئيدي.
عوارض جانبي
تحريک پذيري و بي خوابي ، برادي کاردي ، آريتمي و کاهش حرکات روده اي.
تركيبات
2% عصاره هيدروالکلي دانه رازيانه ، 30% عصاره هيدروالکلي ريشه سنبل الطيب ، 20% عصاره هيدروالکلي پوست ساقه بيد ، 20% عصاره برگ بادرنجبويه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی