دوشنبه 1 آبان 1396    |    Sunday, October 22, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آليوم اس (Allium-s)
اشکال دارویی
    700mg C.tab : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
کاهنده فشار خون ، کاهنده چربي خون ، تصلب شرائين ، پيشگيري از ترومبوز .
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
روزانه 1-3 قرص بعد از غذا.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی