جمعه 1 تير 1397    |    Friday, June 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
زولپيدم تارترايت (Zolpidem tartrate)
نام های تجاری
Stilnox , Stilnoct , Bikalm , Ivadal , Ambien , Rapidem
اشکال دارویی
    10mg, 5mg : قرص
کاربرد دارو
درمان کوتاه مدت بي خوابي
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
خودداري شود .
مكانيزم اثر دارو
نوعي داروي خواب آور ، ساختار شيميايي غير مشابه به بنزوديازپين ها ، باربيتورات ها و ساير داروهاي داراي ويژگي هاي هيپنوتيک است . با وجود اين زولپيدم با کمپلکس گاما آمينو بوتيريک اسيد – بنزوديازپين است .
جذب آن از دستگاه گوارش به سرعت صورت مي گيرد و غذا جذب آن را به تاخير مي اندازد.
ميزان اتصال اين دارو به پروتئين هاي پلاسمايي 92.5% است. در کبد به متابوليت هاي غيرفعال تبديل مي شود.دفع بيشتر از راه ادرار بوده،نيمه عمر حذف دارو حدود 2.5 ساعت است.
موارد منع مصرف
موردي گزارش نشده
نحوه مصرف
دوز بزرگسالان : 10mg خوراکي سريع الاثر قبل از خواب .
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
ممکن است داروهاي سرکوب کننده CNS تاثير سرکوب کنندگي زولپيدم بر روي CNS را افزايش دهند .
تداخل احتمالي با مصرف الکل.
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي – سردرد – روياهاي غير طبيعي – فراموشي – خواب آلودگي در طول روز – افسردگي – علائم شبيه سرماخوردگي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- درمان با زولپيدم را به 7 تا 10 روز محدود کنيد در صورتيکه بيش از 2 هفته نياز به مصرف دارو باشد ،ارزيابي مجدد بيمار ضروري است .
2- امکان دارد اختلال خواب ناشي از مشکلات جسماني يا رواني باشد، پس از ارزيابي بيمار اقدام به تجويز دارو کنيد .
3- به بيمار توصيه شود دارو را همراه يا بلافاصله بعد از غذا مصرف نکند.
4- خطر اعتياد به دارو وجود دارد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی