جمعه 1 تير 1397    |    Thursday, June 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
زينک اکسايد (Zinc oxide)
نام های تجاری
Dailycare
اشکال دارویی
    - : بالک
    20 %, Combined : پماد موضعي
کاربرد دارو
آزردگي پوستي خفيف ،خشکي پوست، سوختگي ، خراشيدگي ، سائيدگي پوست ،زخم هاي واريسي ،پسوريازيس و درماتيت ناشي از کهنه بچه .
مصرف در حاملگی
A
نحوه مصرف
استفاده از پماد 20% روزي چند بار و به مقدار مورد نياز.
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته
عوارض جانبي
خورندگي کلريد روي حاصل و مسموميت حاد
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ورود به پايه پماد با لويگه کردن ابتدايي ان با مقدار کمي پارافين مايع .
2- امکان سياه شدن مخلوط اکسيد روي و گليسيرين .
3- اجتناب از تماس با چشم .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی