سه شنبه 1 خرداد 1397    |    Monday, May 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
زيدوودين (Zidovudin (Azt ))
نام های تجاری
Retrovir
اشکال دارویی
    100mg, 300mg : کپسول
    50mg/5ml : شربت
    300mg : قرص
کاربرد دارو
ايدز يا آلودگي به ويروس HIV
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود
مكانيزم اثر دارو
تبديل به شکل تري فسفات توسط تميدين کنياز و ساير کنياز هاي داخل سلولي . اختلال در سنتز DNA رترو ويروس ها از طريق مهار رقابتي آنزيم ترانس کريپتاز و ورود به زنجيره ويروس جذب سريع گوارشي
موارد منع مصرف
در صورت وجود سابقه واکنش هاي مهلک حساسيت به دارو
نحوه مصرف
بزرگسالان : 100mg هر 4 ساعت ( 600mg/day ) در بيماران علامت دار و همين ميزان (ولي حداکثر 500mg/day ) در بيماران بدون علامت.
مادران باردار براي جلوگيري از انتقال عفونت به نوزاد: بعد از هفته 14 بارداري تا زمان وضع حمل ،100mg خوراکي 5بار در روز. استفاده از دوز IV طي زايمان.
کودکان : نوزادان 8mg/kg/day منقسم در 4 روز
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
بروز اثرات سمي عصبي و ايجاد خواب آلودگي و منگي در مصرف همزمان با آسيکلووير و امکان تشديد اثر ضد تروويدال دارو .
امکان بروز اثرات سمي هماتولوژيک ، پان سيتوپني و کم خوني در مصرف همزمان با گان سيکلووير و ريباويرين.
احتمال مهار گلوکورانيداسيون در مصرف همزمان با استامينوفن،آسپرين،سايمتيدين،ايندومتاسين و لورازپام.
تشديد اثرات سمي داروهاي سمي برکليه، سلولهاي بدن و يا مغز استخوان( آمفوتريسين بي، کوتريموکسازول، داپسون، دوکسوروبيسين، فلوسيتوزين، اينترفرون، پنتاميدين، وين بلاستين و وين کريستين) در مصرف همزمان با زيدوودين.
امکان کاهش تعداد WBCها در مصرف همزمان با داروهاي ضدسل.
عوارض جانبي
بروز اثرات سمي بر مغز استخوان و به دنبال آن کم خوني شديد با گرانولوسيتوپني شديد ، بروز اثرات سمي هماتولوژيک ، افزايش تعداد پلاکت هاي خون.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بررسي بيمار در خلال ماه اول درمان ، حداقل هفته اي يکبار .
2- اندازه گيري ميزان هموگلوبين تعداد WBC ها و گرانولوسيت ها و همچنين MCV قبل از شروع درمان و تکرار آن حين درمان حداقل هر 2 هفته يکبار .
3- اندازه گيري ميزان آنزيم کراتين کنياز هر 3 ماه يکبار در بيمار تحت درمان طولاني مدت با دارو به علت احتمال بروز ميوپاني يا ميوزيت.
4- رقيق سازي مقدار تجويز شده دارو با دکستروز 5% تا رسيدن به غلظت کمتر از 4mg/cc جهت تزريق IV .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی