يکشنبه 30 ارديبهشت 1397    |    Sunday, May 20, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
زفيرلوکاست (Zafirlukast)
نام های تجاری
Accolate
اشکال دارویی
    20mg FC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آنتاگونيست لکوترين
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان آسم
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
منع مصرف در زنان شيرده
مكانيزم اثر دارو
آنتاگونيست انتخابي و رقابت گيرنده D4و E4 سيستئيل لکوترين ، مهار برونکواسپاسم .
جذب سريع گوارشي ، کاهش فراهمي زيستي توسط غذا ، شروع اثر پس از يک هفته ، حداکثر غلظت پلاسمايي 3 ساعت پس از مصرف.نيمه عمر 10 ساعت .دفع از راه ادرار و مدفوع.
موارد منع مصرف
در حساسيت به دارو ، درمان حملات حاد آسم ، اختلال شديد تا متوسط کليوي .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان بالاي 12 سال : 20mg دوبار در روز ، 1 ساعت قبل يا 2 ساعت بعد از غذا .
توجه : تاثير بيشتر دارو به ويژه در آسم ناشي از فعاليت يا ورزش.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق 25-20 درجه سانتيگراد و دور از نور و رطوبت
تداخل مصرف با ساير داروها
امکان تداخل با داروهاي متابوليزه شونده با سيستم آنزيمي CYP,A4,CYP2cq کبدي .
افزايش ميزان قابل توجه پروترومبين در تجويز همزمان با وارفارين.
کاهش غلظت پلاسمايي دارو در مصرف همزمان با اريترومايسين، آسپرين و ترکيبات مايع تئوفيلين.
عوارض جانبي
سوء هاضمه، منگي، تهوع، استفراغ، درد شکم، عفونت، درد جنراليزه، آستني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام آزمون هاي آزمايشگاهي و بررسي عملکرد ريه.
2- جلوگيري از کاهش فراهم زيستي با مصرف دارو 1ساعت قبل از 2 ساعت بعد از غذا .
3- خودداري از کاهش دوز يا قطع مصرف خودسرانه ساير آنتي هيستامين ها .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی