چهارشنبه 30 بهمن 1398    |    Wednesday, February 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
موم سفيد (White wax)
نام های تجاری
Cyclochem
اشکال دارویی
    - : بالک
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
مورد خاصي مطرح نشده است
نحوه مصرف
کاملاً نا محلول در آب ، کنترل خونريزي از استخوان در جراحي هاي ارتوپدي با نوعي فرآورده استريل شامل موم زنبور عسل ، پارافين جامد و ايزو پروپيل – پالمتيات .
شرايط نگهداري
در ظرف دربسته
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی