جمعه 4 خرداد 1397    |    Friday, May 25, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ويلداگليپتين (Vildagliptin)
نام های تجاری
Galvus
اشکال دارویی
    50mg : قرص
کاربرد دارو
درمان ديابت نوع دوم به عنوان درمان ترکيبي با متفورمين يا تيازوليدينديون.
درمان ديابت نوع دوم به عنوان درمان ترکيبي با سولفونيل اوره
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
مطالعات کافي در زمينه ترشح اين دارو در شير به عمل نيامده، بنابراين نبايد در دوران شيردهي استفاده شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی