جمعه 3 فرودين 1397    |    Friday, March 23, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
والپروات سمي سديم (Valproate semisodium)
نام های تجاری
Divalproex
اشکال دارویی
    250mg, 500mg, 125mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی