پنجشنبه 3 خرداد 1397    |    Thursday, May 24, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
وينورلبين تارترايت (Vinorelbine tartrate)
نام های تجاری
Nevelbnine , Vinorelbine Hospira
اشکال دارویی
    10mg/5ml : ويال
    10mg/ml 1ML, 10mg/ml 5ML : آمپول
    30mg, 20mg : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آلکالوئيد
کاربرد دارو
درمان سرطان پستان ، سرطان سلول هاي ريوي غير کوچک ، ساير بدخيمي ها از قبيل لنفوم ، تومورهاي تخمدان و پروستات
مصرف در حاملگی
D
مكانيزم اثر دارو
از مشتقات صناعي وين بلاستين داراي خواص مشابه ، داراي فارماکوکينتيک سه مرحله اي بوده و با برهم زدن ترتيب ميکروتوبول ها مانع تشکيل دوک تقسيم و جلوگيري از ميتوز سلولي مي شود. داراي نيمه عمر نهايي 44-28 ساعت ، جذب سريع گوارشي ، ايجاد اوج غلظت پلاسمايي در عرض 3-5/1 ساعت پس از مصرف دوز خوراکي ، متابوليسم کبدي، دفع با مدفوع از طريق صفرا ، مقداري هم دفع با ادرار.
موارد منع مصرف
سميت عصبي شديد يا متوسط
نحوه مصرف
تزريق وريدي در عرض 10-5 دقيقه به صورت محلولي حاوي 1.5-3mg/ml وينورلبين در گلوکز 5% يا کلريد سديم 9/0% به صورت مستقيم يا از طريق انفوزيون با سرعت بالا
تداخل مصرف با ساير داروها
خودداري از افزودن وين بلاستين به محلول هاي حاوي فورزمايد يا هپارين .
بروز برنکواسپاسم شديد در بيماران تحت درمان قبلي با ميتومايسين .
عوارض جانبي
مشابه وين بلاستين است . شايع ترين مورد : گرانولوسيتوپني ، درد موضعي و ترومبوفلبيت در محل تزريق
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص خون و انکولوژي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از تجويز غير عمدي يا عمدي اينتراتکال .
2- در صورت ايجاد شمارش گرانولوسيتي بين 1500-1000 کاهش دوز دارو به نصف ، در صورت ايجاد شمارش سلولي کمتر از 1000، قطع موقت مصرف دارو و در صورت باقي بودن گرانولوسيتوپني تا 2 هفته پرهيز از ادامه درمان .
3- قبل از تجويز، دارو را رقيق و در مدت 6-10 دقيقه تزريق نماييد. بلافاصله بعد از تجويز حداقل 75-125 ميلي از محلول DW5% يا نرمال سالين را از طريق همان رگ اينفوزيون کنيد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی